Wettelijke vermeldingen

De inlichtingen beperkt en geraadpleegd op of door deze site («de Site») worden door «energetische-keuring.be» erstrekt en bestemd om u een informatie van algemeen belang aan te bieden. «energetische-keuring.be» bezit alle teksten, gegevens, beelden en andere materialen over de website. «energetische-keuring.be» heeft zich aan feit zijn beste om zich ervan te overtuigen dat de beperkte informatie over deze plaats exact en betrouwbaar is. Nochtans kunnen fouten soms voorkomen. Bijgevolg «energetische-keuring.be» sluit uitdrukkelijk elke garantie uit, uitdrukkelijk of impliciet van geen enkel soort wat elke vraag betreft die op deze bladzijdes betrekking heeft.

IN GEEN ENKEL GEVAL, «energetische-keuring.be» KAN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INDIRECTE SCHADE OF VERLIEZEN (VOOR VERLIES VAN WINST OF ANDER) GEHOUDEN WORDEN DIE UIT OF IN BETREKKING MET HET GEBRUIK VAN DIT VOORTVLOEIEN.