E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

SOORTEN CONTROLES

Om het milieu te beschermen eisen de Gewesten voortaan een energiecontrole wanneer een pand te koop of te huur wordt gesteld. Dit geldt ook voor openbare gebouwen.

Het doel is om de energieverliezen te berekenen en ze te verhelpen voor een beter rendement op lange termijn. En ook om de CO2-uitstoot te helpen verlagen. Dit vloeit ook voort uit de Europese Richtlijn 2002/91/EG van het Parlement en de Raad van 16 december 2010 en uit Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010.

Deze controles worden uitgevoerd door een EPB-certificateur.

Voor het Vlaamse Gewest

Het energieprestatiecertificaat is verplicht sinds 1 november 2008 bij de verkoop en verhuur van huizen, nieuwe huizen, appartementen en appartementsgebouwen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het EPC is verplicht sinds 1 mei 2011 bij de verkoop van gelijk welke woning.
En sinds 1 november 2011 bij andere transacties zoals verhuur, onroerende leasing of een andere vastgoedtransactie.

Voor het Waalse Gewest

Het EPC is sinds 1 juni 2010 verplicht bij de verkoop van een huis.

Het is sinds 1 juni 2011 ook verplicht geworden voor de verkoop van appartementen en voor de verhuur van een onroerend goed.

 

Goed om weten is dat het EPC-certificaat voor de drie Gewesten sinds 1 juni 2011 verplicht is voor alle residentiële gebouwen.

Dit zijn de verschillende soorten mogelijke controles in het kader van een energiecontrole