Privacy

BEHANDELING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voor «energetische-keuring.be» de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de contacten waarvan zij persoonlijke gegevens in handen heeft zijn van de eerste orde. Het doel van deze behandeling betreffende Vertrouwelijkheidpolitiek is het soort informatie te beschrijven dat wij geschikt zijn om te verzamelen, u het gebruik uitleggen en wat wij ervan maken. Evenals uw rechten op dit gebied
aan te tonen. Door het bezoek van de website «energetische-keuring.be», aanvaardt u de regels die in Policy worden vermeld.

Wat is de aard van de informatie die wij verzamelen?

Over het algemeen kunt u om het even welke bladzijde van de website van «energetische-keuring.be» raadplegen en dit zonder enige persoonlijke informatie hebben bekend te maken.

Ten einde producten en diensten tot u zo goed mogelijk te kunnen voorstellen, zijn bepaalde bladzijdes van de website «energetische-keuring.be» geschikt om u persoonlijke gegevens aan te vragen en dit om uw verzoekingen tot het beste te kunnen beantwoorden.

De informatie van persoonlijke identificatie verwijst naar een uitvoerige informatie die ons wijst wie u bent. Een persoonlijke informatie wordt in geval van bestelling van een dienst, de opening van een rekening of de zending van een feedback vereist. Deze informatie kan, bijvoorbeeld, uw naam, uw adres (factureringsadres en inschrijvingsadres), uw e-mail adres, verlangde betalingsmiddelen, nummer van BTW en de informatie over uw diensten. Deze informatie kan in onze databases van contacten en gebruik behouden worden door het feit dat wij verrichtingen met u hebben verwezenlijkt of dat wij momenteel verwezenlijken, of omdat wij van mening zijn dat u voor de zending van gegevens betreffende onze activiteiten en diensten belangstelling zou hebben. Dit laat ons toe om onze betrekking met doeltreffendheid te beheren, om onze website en diensten te verbeteren die wij u voorstellen om de onderwerpen van belang tot u te richten.

De informatie van onpersoonlijke identificatie verwijst naar de informatie van zuiver statistische aard en die, in zelf, geen persoon of een specifieke entiteit identificeren, maar in verband met de bezoeken dat u op de website «energetische-keuring.be» maakt.

Deze informatie kan, bijvoorbeeld, het gebied aangeven waar door u Internet, op de dag en het uur evenals het domein en op welk manier u het Internet adres van de website «energetische-keuring.be» bereikt hebt. Deze informatie wordt in zijn algemeen voor «energetische-keuring.be» gebruikt om de website «meer operationele en aangenamer» voor zijn gebruikers terug te geven.

Is er een verdeling van de informatie die door « energetische-keuring.be » wordt ontvangen ?

De informatie over onze klanten vertegenwoordigt een belangrijk deel van onze activiteiten en «energetische-keuring.be» heeft niet voor roeping om ze over te brengen naar derden. Wij delen de informatie van persoonlijke identificatie alleen in de hierna uiteengezette gevallen :

1. In geval van overdracht van de gegevens naar andere vennootschappen van «energetische-keuring.be» om het doel te kunnen verwezenlijken waarvoor u een informatie hebt voorgelegd. U bekent de indiening van uw persoonlijke gegevens over aan de website «energetische-keuring.be» aan een grensoverschrijdende overdracht van uw gegevens toe die op deze website worden verzameld.

2. In geval van overdracht van persoonlijke gegevens naar vertegenwoordigers van derden of toeleveranciers die bepaalde verrichtingen voor rekening van «energetische-keuring.be» uitvoeren, zoals de heffing/de overhandiging van steekproeven, de uitvoeringen van instructies van inspectie, de zending van e-mail, de afschaffing van terugkerende informatie die op lijsten van klanten voorkomt, de analyse van de gecomputeriseerde betalingen. Deze derden kunnen toegang tot deze informatie hebben alleen wanneer dit noodzakelijk in verband met het uitvoeren van hun verrichtingen is maar zij moeten in geen enkel geval ze gebruiken voor andere doeleinden.

3. Omwille van enkele reden dat het is, daardoor dat «energetische-keuring.be», volgens zijn vrije beoordeling van mening is dat het opportuun is om in de volgende gevallen, en voornamelijk: aan elke wet, elke regeling, of elke gouvernementele of wettelijke vraag deze informatie mee te delen; bekend maken om te identificeren, in contact in te gaan of elke wettelijke actie tegen een persoon uit te voeren die onze voorwaarden voor toegang of algemene voorwaarden zou schenden; of in het andere geval «energetische-keuring.be» te beschermen.

Hoe handelt «energetische-keuring.be» om uw gegevens te beschermen ?

Wij eerbiedigen strikte veiligheidsprocedures op het niveau van de opslag en de verspreiding van de informatie die u ons hebt meegedeeld, dit ten einde elke toegang niet te verhinderen. Nochtans bevat de website «energetische-keuring.be» een link naar andere websites. „energetische-keuring.be“ controleert niet en is niet verantwoordelijk gehouden voor de regels betreffende de behandeling van de gegevens, noch van de inhoud van deze andere websites.

«Cookies» en de manier waarop «energetische-keuring.be» ze gebruikt.

«Een cookie» is een klein bestand gegeven dat op uw lezer van harde schijf gezet kan worden wanneer u bepaalde websites bezoekt. De website «energetische-keuring.be» is geschikt om een Cookies te gebruiken, op te slaan en soms een informatie voor statistische doeleinden schetsen, en dit om de producten en diensten van «energetische-keuring.be» te verbeteren en de telecommunicatienetwerken te beheren. Als u als professionele gebruiker van de website «energetische-keuring.be» wordt verwezen tot referent, gebruiken wij een cookie om uw opties te beschermen en u verpersoonlijkte en aangepaste diensten voor te stellen. Deze Cookies bevattende uw persoonlijke identificatie en gegevens worden in geen enkel geval via derden geraadpleegd.

De websites van derden zijn eveneens geschikt om hun eigen Cookies te gebruiken. «energetische-keuring.be» controleert niet het gebruik van deze Cookies en betwist uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid gezien de informatie die door deze wordt verzameld.

Uw rechten

Betreffende de informatie waarover «energetische-keuring.be» in verband daarmee beschikt, kunt u, bijvoorbeeld, van onze kant een lijst en een beschrijving van deze informatie verzoeken, ons vragen om elke onjuiste informatie te wijzigen, wij kennisgeving van uw meningsverschil betreffende de voortzetting van het gebruik van deze informatie, en dit door met ons op de volgende manier contact
op te nemen.

Wij aanvaarden eveneens graag uw vragen en uw commentaren betreffende onze
beschermingspolitie van de gegevens.

Hoe met ons contact opnemen?
Via een e-mail aan info@e-control.be te verzenden

«energetische-keuring.be» probeert om de diensten voortdurend te verbeteren die men tot huidige en potentiële verbruikers voorstelt.

Laatste versie: 25 januari 2018